Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou členská schůze, výbor a předseda sdružení.

Výbor společně s předsedou je nejdůležitější orgán sdružení - řídí činnost sdružení, rozhoduje o využití financí sdružení a přijímá členy sdružení. Výbor sdružení je tříčlenný a je volen členskou schůzí na jeden rok.

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, jedná jeho jménem a koordinuje a řídí činnost výboru. Předsedu sdružení volí každoročně výbor sdružení ze svých řad.

Výbor a předseda sdružení

  • Tadeáš Pařík (předseda sdružení)
  • Martin Šácha
  • Martin Kiklhorn