Členství ve sdružení

Většina občanských sdružení i jiných neziskových organizací funguje díky svým členům - dobrovolníkům zapáleným pro věc, kteří neváhají obětovat svůj volný čas i peníze pro dobrou věc.

Ani Občanské sdružení Ubuntu pro Českou republiku není v tomto směru výjimkou. Sdružení je otevřeno všem zájemcům o členství a jedinou podmínkou pro vstup je věk - členem sdružení se mohou stát pouze starší patnácti let.

Přihlášení za člena sdružení

Pro přihlášení za člena sdružení byl vytvořen jednoduchý webový formulář.

Co členství ve sdružení obnáší

Přesný výpis práv a povinností člena sdružení naleznete ve stanovách. Zkráceně lze říci, že k povinnostem členů patří především placení členských příspěvků a jejich hlavním právem je spoluúčast na rozhodování a činnosti sdružení.

S tímto také úzce souvisí otázka, pro koho je sdružení určeno. V úvodu píšeme, že členem se může stát každý, ale to ještě neznamená, že se jím každý stát musí. Od členů se předpokládá hlubší zájem o dění okolo Ubuntu a hlavně vůle a zájem aktivně a osobně se na tomto dění podílet, pomáhat v různých projektech, případně projekty aktivně vytvářet a vést. Pokud tedy takový člověk jste, tak je sdružení určeno přímo pro vás.

Členské příspěvky

Placení členských příspěvků je jednou ze základních povinností členů sdružení. Příspěvky se platí na kalendářní rok. Pro rok 2015 je jejich výše stanovena na 150 Kč pro studenty a 500 Kč pro ostatní. Výši členského příspěvku na základě návrhu výboru sdružení každoročně stanovuje členská schůze.